Informace

DENNÍ REŽIM

 1. 30 –   8. 00       – ranní hry dle vlastní volby, plnění IP s učitelkou
 2. 00 –   8. 45       – ranní rituály, ranní cvičení, pohybová hra, hygiena
 3. 45 –   9. 00       – stolování, svačina, hygiena
 4. 00 –   9. 30       – příprava na výchovně vzdělávací činnosti, didakticky cílené

činnosti, spontánní hry

 1. 30 – 11. 30       – hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, pobyt v šatně,

hygiena před stolováním (přihlédnutí na aktuální stav počasí)

 1. 30 – 12. 00       – stolování, oběd
 2. 00 – 14. 00       – hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, vstávání
 3. 30 – 14. 00       – věkové zvláštnosti – individuální přístup, náhradní činnosti
 4. 00 – 14. 30       – pohybová aktivita – PH, hygiena
 5. 30 – 14. 45       – stolování, svačina
 6. 45 – 16. 00       – odpolední zájmové hry, opakovací činnosti, pobyt na školní

zahradě (přihlédnutí na aktuální stav počasí)

Možné změny:   – vliv počasí ( silný déšť, náraz. vítr, inverze, mráz pod -10ºC )

– akce třídy

– akce školy

Informace pro zadání trv. příkazu:

Školné 2018/2019

Trvalý příkaz zadat ve prospěch č. účtu: 181799834/0300

VS: (Váš přidělený symbol)

Částka: 350 Kč

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka ,třída ( tu,kterou navštěvuje Vaše dítě)

Splatnost: nejdéle k 20. dni v měsíci předem ( tedy 20.srpna na září, 20.září na říjen). Platby se provádí vždy předem.

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

Stravné 2018/2019

Trvalý příkaz zadat ve prospěch č. účtu: 265627730/0300

VS: (Váš přidělený symbol)

Částka:   

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení žáka ,třída ( tu,kterou navštěvuje Vaše dítě)

Splatnost: nejdéle k 20. dni v měsíci předem ( tedy 20.srpna na září, 20.září na říjen). Platby se provádí vždy předem!!!

 

Konzultační hodiny pro rodiče v MŠ

Eva Jirků, zástupkyně pro MŠ:

12:30 – 13:00 v lichém týdnu

15.30 – 16:00 v sudém týdnu

Nebo po domluvě.

Ostatní pedagogický personál předem po domluvě, mimo jejich přímou pedagogickou činnost.

 


 

 

 

Comments are closed.